Svi naši uređaji poseduju odobrenja tipa merila

Za odgovarajući tip uređaja možete preuzeti rešenja o odobrenju tipa merila za Techem-ove uređaje, izdata od strane nadležnog Zavoda za mere i dragocene metale, Beograd u PDF formatu, kao i sertifikate Techem Energy Services Gmbh.

Odobrenja tipa merila i sertifikati:

Tehnička specifikacija proizvoda: