Ultrazvučni kalorimetri

Visoka preciznost merenja i stabilnosti zahvaljujući ultrazvučnoj tehnologiji

Modularnost i fleksibilnost individualnih karakteristika softvera omogućavaju idealnu adaptaciju prema Vašim potrebama i primeni. Bez obzira na položaj objekta (bilo da se nalaze u daljinskom sistemu ili je reč o individualnim potrošačima ili pak o posebnim potrošačima) dimenzije i specifične karakteristike ultrazvučnog kalorimetra uvek su po meri potrošača.
Računska jedinica poseduje LC displej (multifunkcionalni) kao i arhivski i servisni meni.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *