Saveti za štednju

Saveti za štednju

Kada se radi o uštedi energije, pravilno grejanje i ventilacija prostorija imaju veoma važnu ulogu. Tako je na primer ventilacija znatno...

Nastavak
Očitavanje i obračun

Očitavanje i obračun

Pouzdan – koordiniran proces.

Nastavak
Energetski pasoš

Energetski pasoš

Energetski pasoš – za nove objekte i postojeće objekte koji se rekonstruišu, saniraju, adaptiraju

Nastavak
Elaborati

Elaborati

Ukоlikо stambena zajednica postojećeg objekta оdluči da prеđе na naplatu prеma pоtrоšnji i raspоdеli…

Nastavak

Postanite i Vi naš klijent, Mi smo tu zbog Vas

Samo nas pozovite i dogovorite sastanak

Naši zaposleni organizovaće konsultaciju na lokaciji i u vreme koje Vama odgovara. Zajedno ćemo izvršiti analizu isporuke i strukturu Vaših objekata koja će predstavljati osnovu za našu ponudu.

Naša ponuda

Naša ponuda odgovara individualnim zahtevima ili Vama kao kućevlasniku. Vi ste na potezu da izaberete – od očitavanja merača, preko fakturisanja Vaših operativnih troškova do usluga ugovaranja.

Vaš izbor
Oprema: iznajmiti ili kupiti

Vi možete da investirate i kupite neophodnu opremu ili da koristite naše usluge iznajmljivanja. Ako želite, možemo da obezbedimo usluge održavanja za Vašu postojeću opremu. Ono što ide Vama u korist: usluge iznajmljivanja ili održavanja mogu da budu čak raspoređene i na korisnike prema propisima o fakturisanju na osnovu potrošnje toplotne energije i troškova tople vode. Slobodno kontaktirajte naše osoblje radi daljih informacija i podrške.

leo.

Naše usluge očitavanja
Od očitavanja uređaja do verifikacije podataka

Mi preuzimamo kompletan posao. Naše osoblje priprema i sprovodi sakupljanje podataka, montažu, programiranje i očitavanje instaliranih uređaja.

Od sakupljanja podataka do očitavanja

Uživajte u pravnoj sigurnosti naših usluga obračunavanja potrošnje energije i vode. Mi pravimo ukupne kao i individualne obračune za grejanje, toplu vodu i ostale operativne troškove za Vas i iste otpremamo.

Naše on-line usluge: Alternativa DIY

Nameravate sami da upravljate podacima? Onda možete da izaberete naše on-line usluge. Ovde, na jednostavan način, možete da izdajete, kontrolišete i arhivirate fakture.

Upravljanje potrošnjom – usluga komparativne analize: sistematski redukuje troškove energije

Želite da redukujete energetsku potrošnju Vaše nekretnine i time smanjite troškove? Kontaktirajte osoblje našeg menadžmenta koje se bavi pitanjem potrošnje. Nakon provere potrošnje, mi ćemo Vam preporučiti mere za postizanje Vašeg cilja brzo i na rentabilan način.