Radio tehnologija donela je pozitivan preokret u dosadšnjem sistemu obračuna potrošnje grejanja, vode i klimatizacije. Zahvaljujući radio tehnologiji, podaci o potrošnji grejanja, vode ili klimatizacije očitavaju se bez ulaska u stanove.
Širom sveta, više od 16 miliona radio uređaja (delitelja toplote, kalorimetara i vodomera) instalirano je u Techem-ovom radio sistemu.

Sa Techem-ovom radio tehnologijom investirate u budućnost.
Dokazano je da Techem-ov radio sistem može bezbedno da se koristi kako u stambenim tako i u radnim sredinama bez ikakve opasnosti po zdravlje čoveka.

Elektromagnetna kompatibilnost Techem Radio Sistema
Naučnim ispitivanjima dokazano je da Techem-ov radio sistem nema nikakav nepovoljan uticaj na ljudski organizam i ne predstavalja nikakav rizik po zdravlje čoveka.

Danas se susrećemo sa brojnim diskusijalma u štampi i elektronskim medijima o moduliranim mikro talasima, zbog sumnje da njihovi efekti imaju uticaja na zdravlje. U cilju obezbeđenja odgovora, sprovedene su stručne ekspertize, koje se odnose na sledeća pitanja: da li radio sistem kompanije Techem podleže propisima nacionalnog ili međunarodnog zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu, i da li mikro talasi
koji se prenose ispunjavaju propisane granične vrednosti?

Izvodi iz stručnog mišljenja

“Na osnovu važećih propisa koji se odnose na frekvenciju od 868 MHZ kod Techem-ovog radio sistema i izlaganja tela u njenoj blizini, vrednosti koje se odnose na specifičnu brzinu apsorbcije (SAR) utvrđene za period izlaganja od 6 minuta – 2 W / kg za glavu i torzo i 4 W /kg za ekstremitete, propisane su kao najniže granične vrednosti. Te bazne granične vrednosti i one u strogim švajcarskim propisima jasno su „srezane“ Techem-ovim sistemom i njegovom vrednošću SAR koja iznosi 0.000028 W / kg“. Razlika u veličini može se uporediti sa zrncem peska u pustinji.
“Na osnovu postojećeg znanja, nikakvi znaci koji bi mogli da imaju uticaj ili pak predstavljaju opasnost po zdravlje ne mogu da potiču od mikro talasa koji se emituju iz radio sistema kompanije Techem 868. Čak ako se uzme u obzir i najnoviji standard po pitanju znanja, ne postoje nikakve rezerve s tačke gledišta elektromagnetne kompatibilnosti sa okruženjem da se Techem-ov radio sistem 868 ne koristi kako u prostoru gde se živi tako i u javnoj ili radnoj sredini“.

Ahen, 6. juni 2004. godine, Prof. Dr. J. Silny
Istraživački centar za elektromagnetnu kompatibilnost sa okruženjem (femu) Univerzitetska klinika RWTH Ahen, Pauwelsstraße 30, D-52074 Ahen, Nemačka

Pouzdana i bezbedna tehnologija

Širom sveta više od 16 miliona uređaja instalirano je u Techem-ovom radio sistemu. Uživajte i Vi u prednostima ove pouzdane i bezbedne tehnologije.

Jednostavna montaža – U potpunosti bez kablova i zato bez građevinskih troškova.
Očitavanje bez problema – Nije potrebno prisustvo stanara kako bi se izvršilo očitavanje. Nema procene potrošnje, komplikovanog organizovanja termina za čitanje.
Brzo i pouzdano obračunavanje – Automatizovani prenos podataka bez prisustva grešaka garantuje efikasan obračun prema ugovorenim datumima.
Zadovoljni stanari – Nema potrebe da službeno lice ulazi u stan. Obračunavanje je precizno, transparentno, jeftino i blagovremeno.
Ušteda vremena i novca – Upotrebom radio sistema smanjuje se broj naknadnih upita, nema usklađivanja termina, nema dodatnih termina za očitavanje, nema međuočitavanja na licu mesta.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *