Technomer d.o.o.

Osnovna ideja i namera: Svako treba da plati ono što stvarno potroši – fer raspodela troškova grejanja
  • Veća svest o stvarnim potrebama i potrošnji grejanja.
  • Menjanje navika i ponašanja potrošača u smeru energetske svesnosti –  motivacija za energetski savesno ponašanje.
  • Štednja energije, zaštita okoline, smanjenje trošenja prirodnih resursa, smanjenje emisije ugljen-dioksida
Inovativna tehnologija, jedinstvene usluge

Smanjenje troškova – zaštita sredine.

Otkrijte pogodnosti vrhunske tehnologije i usluga po meri tržišta. Mi pomažemo klijentima na tržištu nekretninama: investitorima, kućevlasnicima, stanarima u smanjenju troškova grejanja, vode i klimatizacije. Istovremeno, štednjom energije ne samo da se smanjuju troškovi već se štiti i životna sredina.

Paketi usluga individualno skrojeni po Vašoj meri.

Štedljiv i efikasan odnos prema energiji i vodi postaje sve važniji usled sve većeg ograničenja resursa i rasta cena na tržištu. Istok ili zapad, selo ili grad, povoljna ili povišena stanarina, mnogo ili malo potrebe za modernizacijom: Svako preduzeće na tržištu nekretninama suočava se sasvim različitim izazovima. Technomer stoga predstavlja sinonim za pakete usluga i proizvoda koji su individualno skrojeni po meri tržišta.

Menadžment
dipl. ing. mech. Aleksandar Dušanić
Generalni Direktor

Telefon: +381 / 11 655 77 08
Fax.: +381 / 11 783 81 88
e-mail: info@technomer.rs

Adrese

Beograd

Tetovska 54
11 000 Beograd
Telefon: +381 / 11 655 77 08
Fax: +381 / 11 783 81 88
e-mail: info@technomer.rs

Subotica

Navitassu

Tolstojeva 31/a
Telefon/Fax: 024/520 546
Mob: 065/265 62 30
e-mail: info@technomer.rs

Niš

Optima vizija

Obrenovićeva bb, TPC Kalča
Telefon/Fax: 018/ 295 206
Mob: 064/ 640 71 21
e-mail: info@technomer.rs