Obračun zasnovan na stvarnoj potrošnji

Najviši kvalitet i pouzdanost

Technomer-ova usluga obračunavanja je pravno siguran postupak za pravednu i pouzdanu raspodelu troškova grejanja, tople vode i ostalih operativnih troškova, a na pojedinačne korisnike i to prema stvarnoj potrošnji.
U okviru usluge za obračunavanje, Technomer nudi različite postupke za razmenu podataka kao osnovu za efikasnu i pouzdanu saradnju između javno-komunalnih preduzeća, toplana i pre svih krajnih korisnika usluga – potrošača.
Technomer pri tom posebnu pažnju usmerava na razvoj otvorenih interfejsa, implementiranih od strane vodećih proizvođača softvera.

Evo detaljnih prednosti naše usluge obračunavanja:

Obračunavanje troškova za grejanje, toplu vodu i po potrebi ostalih operativnih troškova
  • Priprema nekretnine za obračunavanje troškova
  • Akvizicija podataka o troškovaima i korisnicima
  • Izrada ukupnog obračuna troškova za ceo objekat
  • Izrada pojedinačnih obračuna za svakog korisnika ponaosob
  • Po želji: predlozi za akontacije, usklađivanje akontacija sa stvarnim troškovima, preračun troškova i godišnji izveštaji na kraju sezone ili određenog obračunskog perioda prema ugovorenim datumima
Elektronska razmena podataka
  • Provera integriteta i sertifikovanje postupka za razmenu podataka
  • Uvoz i redovno ažuriranje baza podataka o troškovima i korisnicima iz klijentskog sistema
  • Priprema obračunskih rezultata – varijante
  • Štampa i isporuka ukupnih i pojedinačnih faktura prema ugovorenim datumima i adresama
Pouzdan – koordiniran proces

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *