Smanjenje potrošnje energije pomoću obračuna na osnovu potrošnje


Klimatski ciljevi koje je odredila Evropska unija ambiciozni su: do 2020. godine, potrošnja energije treba da se smanji za 20%. U Direktivi energetske efikasnosti EED 2012/27/EU, Evropska komisija je utvrdila nekoliko praktičnih mera koje države članice treba da sprovedu u nekoliko narednih godine radi postizanja ovog cilja. Jedna od mera je merenje i obračun na osnovu ostvarene potrošnje grejanja, hlađenja i tople vode u stambenim zgradama, što će postati obaveza do kraja 2014. godine. U kontekstu savremenog upravljanja energijom, vlasnicima stanova i kuća trebalo bi omogućiti da implementiraju ovu EED meru po razumnoj ceni, zahvaljujući inteligentnim sistemima merenja. Na taj način, i klijenti i stanari imaće koristi u smislu uštede vremena i troškova u celokupnom procesu merenja i obračuna.

Obračun na osnovu potrošnje-višestruke prednosti
Iako merenje i obračun na osnovu potrošnje, kada su upitanju grejanje, hlađenje i topla voda u stambenim zgradama, u EU neće biti obavezni pre kraja 2014. godine, u mnogim zemljama su već uvedeni sa pozitivnim efektom. Na primer, obračun na osnovu potrošnje omogućava da se u stanovima koje servisira Techem širom sveta, spreči emisija od oko 4 miliona tona CO2 godišnje. To je u grubim crtama jednako celokupnoj potrošnji u privatnom sektoru u  jednom velikom gradu od oko 700.000 stanovnika, ili emisiji iz neke velike elektrane na ugalj. Pomoću ovih ušteda u potrošnji goriva, moguće je delimično kompenzovati troškove rastuće potrošnje.

Obračun na osnovu potrošnje ima nekoliko prednosti za vlasnike imovine. Korišćenjem rešenja kao što su radio i druge usluge dodate vrednosti, menadžeri u komunalnoj delatnosti mogu da smanje obim administrativnih poslova, kao i, u znatnoj meri, vreme provedeno na merenju potrošnje. Planiranje očitavanja koje oduzima mnogo vremena, dodatna zakazana očitavanja ili posredna očitavanja na lokaciji prilikom promene stanara više nisu potrebni. U isto vreme, ima manje upita od stanara zahvaljujući brzom pristupu i transparentnosti odgovarajućih podataka. Automatski prenos očitavanja potrošnje takođe omogućava ažuran obračun u skladu sa dogovorenim vremenskim rasporedima i smanjuje rizik grešaka u prepisivanju i ulaznim podacima, do čega uvek dolazi prilikom ručne izrade obračuna.

Takođe, postoji još jedna očigledna prednost: pored bezbednog i lakog prenosa podataka relevantnih za obračun na onlajn portalu zaštićenom lozinkom, klijenti i stanari dobijaju i precizan pregled potrošnje energije. To omogućava transparentan i zdrav osnov za donošenje odluka u pogledu unapređenja energetske efikasnosti.

Sve iz jednog izvora

Kompanija Technomer pruža svojim klijentima široku lepezu proizvoda u kombinaciji sa odgovarajućim uslugama, koje doprinose smanjivanju potrošnje i obezbeđivanju prikladnog obračuna. Merenje na osnovu potrošnje i obračun grejanja i tople vode smanjuju potrošnju energije, prema gruboj proceni, za oko 15 procenata. Pored toga, merenje potrošnje hladne vode takođe dovodi do ogromnih ušteda u troškovima. Technomer nudi širok raspon inteligentno umreženih sistema za merenje i koncepata za uštedu energije, što olakšava merenje i obračun potrošnje potrošačima – od delitelja troškova toplotne energije, koji su opremljeni za monitoring, i kalorimetara i vodomera, do alata za monitoring i analizu i kompletnih sistema za uštedu energije u kući, kao što je adapterm. Klijenti mogu takođe birati između nekoliko različitih opcija finansiranja: kupovina, lizing, održavanje finansiranja ili funkcionalno održavanje.