Technomer ima rešenje za pametno korišćenje energije

Technomer nudi više od usluga merenja, očitavanja i obračuna zasnovanih na stvarnoj potrošnji. Kao lider u inovativnim tehnologijama,Technomer Vam pruža rešenja za efikasno korišćenje enegije i vode.

Svake godine mi merimo i raspoređujemo troškove grejanja i vode u iznosu od 3 milijarde evra. Sa više od 60 godina iskustva u poslu, možemo da garantujemo da naši uređaji i usluge značajno smanjuju potrošnju grejanja i vode – između 20 i 30 procenata. To je zbog preciznog merenja i obračuna zasnovanih na samoj potrošnji, koji su podsticaj građanima da savesno koriste grejanje i vodu. Ne samo da naše usluge imaju pozitivan efekat na Vaš budžet već štite i globalne resurse.