Energetski pasoš – za nove objekte i postojeće objekte koji se rekonstruišu, saniraju, adaptiraju
Pozovite nas, dogovorite sastanak i naš stručni tim izradiće energetski pasoš za Vas.

Energetski pasoš je sertifikat o energetskim svojstvima zgrade koji ima sadržaj i izgled u skladu sa Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 69/2012), a izdaje ga ovlašćena organizacija.

Energetski pasoš zgrade sadrži podatke o energetskom razredu zgrade prema njenim energetskim svojstvima određenim na osnovu izračunate potrebne finalne godišnje toplotne energije za grejanje za referentne klimatske podatke i omogućava poređenje zgrada s obzirom na njihova energetska svojstva.