Iskoristite prednosti Portala e-obračuni i proverite stanja na Vašim mernim uređajima

Technomer d.o.o. kao društveno odgovorna kompaniija preduzima mere za racionalnu upotrebu papira za štampanje i na taj način doprinosi očuvanju životne sredine.
Preko Portala e-obračuni korisnicima sa grejnog područja grada Beograda omogućen je uvid u sve obračune jednostavnim odabirom željenog meseca.
Klikom na željeni mesec otvoriće Vam se elektronski obračun. U obračunu se jasno vidi prethodno i novo stanje Vašeg mernog uređaja (sopstvena potrošnja), kao i metod raspodele zajedničke potrošnje.
Celokupna raspodela za odabrani mesec je vidljiva u polju TROŠKOVI GREJANJA.
Iskazani obračun je u kWh, informativnog je karaktera i ne plaća se.
Na navedeni način sprečavamo prekomerno štampanje i upotrebu papira, smanjujemo količinu otpada, jer smo se opredelili za „zeleniju budućnost“.

Kratko uputstvo za pristup Portalu e-obračuni
Kada kliknete na link Pristup Portalu e-obračuni, moguće je da će Vam se pojaviti sledeći prozor:

U tom slučaju potrebno je da kliknete na ’’Cancel’’ ili na ’’X’’ u gornjem desnom uglu ovog prozora.

Za pristup Portalu e-obračuni korisnici grejnog područja grada Beograda potrebno je da unesu svoju jedinstvenu korisničku šifru, koja se nalazi na poleđini računa Infostana, u delu Obračunski elementi korisnik IDBE, što je prikazano na slici u nastavku.

Pristup Portalu e-obračuni  >>