Kalorimetri

Precizno merenje potrošnje toplotne energije za sve tipove instalacija

 

Sve prednosti najmodernije tehnologije uz bezbednost funkcija i lakšu, sigurniju montažu: pravo rešenje za sve tipove instalacija i bilo koju količinu protoka. Techem-ovi kalorimetri zadovoljavaju posebne potrebe daljinskih sistema grejanja, lokalnih sistema kao i individualne potrebe za merenjem potrošnje grejanja. Modularnost i fleksibilnost individualnih karakteristika softvera omogućavaju idealnu adaptaciju prema Vašim potrebama.

Radio opcija može biti aktivirana naknadno po instalaciji, opciono za sisteme klimatizacije ili u kombinovanim sistemima grejanja-klimatizacije.

Turbinski kalorimetri

Turbinski kalorimetri

Precizno merenje potrošnje toplotne energije za sve tipove instalacija i primena za vrlo male protoke

Nastavak
Ultrazvučni kalorimetri

Ultrazvučni kalorimetri

Visoka preciznost merenja i stabilnosti zahvaljujući ultrazvučnoj tehnologiji.

Nastavak
Split kalorimetar

Split kalorimetar

Kalorimetar široke primene je kombinacija računske jedinice, temperaturskog senzora i zapreminskog merila protoka.

Nastavak
Kalorimetri najnovije generacije

Kalorimetri najnovije generacije

Merna kapsula kalorimetar najnovije generacije!

Nastavak