Prodavac:

Technomer d.o.o.

Adresa: Tetovska 54 11000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 655 77 08

Fax: +381 11 783 83 88

E-mail: info@technomer.rs

PIB: 104075980 Matični broj: 20082780

Generalni direktor: dipl.ing.mech. Aleksandar Dušanić

Autorsko pravo: Svi tekstovi, slike, grafika, tonski i videozapisi, te datoteke sa animacijama, kao i njihov raspored, podležu autorskom pravu i ostalim zakonima za zaštitu intelektualne svojine. Ne smeju se kopirati ni za potrebe trgovine ili daljeg prenošenja, niti se smeju menjati i koristiti na drugim vebsajtovima. Određen broj Internet sajtova sadrži i slike koje podležu autorskom pravu onoga, ko ih je stavio na raspolaganje.

Garancija:

Technomer d.o.o. stavlja na raspolaganje informacije bez bilo kakvog jamstva ili bilo kakve garancije, bilo napismeno, bilo prećutno. Takođe su isključene sve prećutne garancije koje se tiču trgovinske sposobnosti, pogodnosti za određene svrhe ili nekršenje zakona ili patenata. Bez obzira na to što mi smatramo da su informacije koje mi pružamo tačne, one svejedno mogu sadržati greške ili netačnosti.

Marke:

Gde nije drugačije navedeno, sve marke koje se navode na Internet stranicama, zakonom su zaštićene marke društva Technomer d.o.o i/ili njegovih podružnica.