Informacije koje su stavljene na raspolaganje na ovom vebsajtu, pažljivo su proverene. Uprkos tome ne preuzimamo garanciju za to da su ove informacije kompletne, tačne i u svakom slučaju aktuelne.

To isto važi i u vezi sa svim linkovima na koje se, direktno ili indirektno, upućuje sa ovog vebsajta. Technomer d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj vebsajta koji se može posetiti posredstvom takvog linka. Posebno, Technomer d.o.o sadržaje Internet sajtova, na koje upućuju linkovi (,,tuđi sadržaji”), ne smatra sopstvenim, već se po tom pitanju ograđuje. Za štete nastale time što se korisnik interneta uzda u tačnost, kompletnost i/ili aktualnost takvih tuđih sadržaja, u potpunosti odgovara isključivo ponudilac odgovarajućih tuđih sadržaja, a ne Technomer d.o.o.

Ovaj Internet sajt sadrži određene tvrdnje koje se odnose na budućnost, a koje su zasnovane na trenutnim pretpostavkama i prognozama. Upozoravaju se investitori da se ne oslanjaju neograničeno na ovakve tvrdnje. Takve tvrdnje koje se odnose na budućnost, treba posmatrati u kontekstu vremena kada su izrečene, i stoga one sadrže elemente rizika i neizvesnosti. Brojni faktori mogu da dovedu do toga da događaji koji će se stvarno desiti, uveliko odstupaju od prognoza koje su iznete na takvim Internet sajtovima, a koje se odnose na budućnost. Technomer d.o.o ne preuzima nikakvu odgovornost za to da, na osnovu novih informacija ili budućih događaja, aktualizuje tvrdnje sadržane u ovom izveštaju, a koje se odnose na budućnost.

Zato Technomer d.o.o, njegovi organi i saradnici ne jamče za bilo kakve štete nastale zbog toga što se propustilo da se ovakve tvrdnje koje se odnose na budućnost aktualiziju ili što se propustilo da se usklade sa budućim događajima ili razvojem stvari.

U okviru Internet ponude, sve navedene marke, robne oznake i zaštitni znakovi, koje su eventualno zaštićene s treće strane, bez ograničenja podležu propisima koji štite vlasnika trenutno važećeg prava na intelektualnu svojinu. Samo pominjanje marki, robnih oznaka i zaštitnih znakova, ne znači da navedene marke, robne ozake i zaštitni znakovi nisu zaštićeni pravima treće strane. Autorska prava na grafičke i audio datoteke kao i na videosekvence i tekstove pripremljene od strane Technomer d.o.o, zadržava isključivo Technomer d.o.o. Bez izričite dozvole Technomer d.o.o, nije dozvoljeno njihovo reprodukovanje ili korišćenje u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama.

Technomer d.o.o zadržava pravo da, bez prethodne najave, izmeni, obriše ili dopuni date informacije ili da iste privremeno ili trajno povuče.

Informacije sadržane u ovom vebsajtu ne predstavljaju ponudu za kupovinu niti ponudu za kakvu drugu trgovinu s deonicama društva Technomer d.o.o.

Technomer d.o.o, njegovi organi i saradnici ne preuzimaju odgovornost za direktne ili indirektne štete, uključujući i gubitak profita, koje su rezultat, ili su na neki drugi način povezane sa informacijama koje su pripremljene na ovom vebsajtu, osim ako s tim u vezi nije prisutan predumišljaj ili grubi nehat.

Ova izjava o pravima korišćenja, integralni je deo Internet ponude društva Technomer d.o.o

Informacije koje su stavljene na raspolaganje na ovom vebsajtu, pažljivo su proverene. Uprkos tome ne preuzimamo garanciju za to da su ove informacije kompletne, tačne i u svakom slučaju aktuelne.

To isto važi i u vezi sa svim linkovima na koje se, direktno ili indirektno, upućuje sa ovog vebsajta. Technomer d.o.o ne snosi odgovornost za sadržaj vebsajta koji se može posetiti posredstvom takvog linka. Posebno, Technomer d.o.o sadržaje Internet sajtova, na koje upućuju linkovi (,,tuđi sadržaji”), ne smatra sopstvenim, već se po tom pitanju ograđuje. Za štete nastale time što se korisnik interneta uzda u tačnost, kompletnost i/ili aktualnost takvih tuđih sadržaja, u potpunosti odgovara isključivo ponudilac odgovarajućih tuđih sadržaja, a ne Technomer d.o.o.

Ovaj Internet sajt sadrži određene tvrdnje koje se odnose na budućnost, a koje su zasnovane na trenutnim pretpostavkama i prognozama. Upozoravaju se investitori da se ne oslanjaju neograničeno na ovakve tvrdnje. Takve tvrdnje koje se odnose na budućnost, treba posmatrati u kontekstu vremena kada su izrečene, i stoga one sadrže elemente rizika i neizvesnosti. Brojni faktori mogu da dovedu do toga da događaji koji će se stvarno desiti, uveliko odstupaju od prognoza koje su iznete na takvim Internet sajtovima, a koje se odnose na budućnost. Technomer d.o.o ne preuzima nikakvu odgovornost za to da, na osnovu novih informacija ili budućih događaja, aktualizuje tvrdnje sadržane u ovom izveštaju, a koje se odnose na budućnost.

Zato Technomer d.o.o, njegovi organi i saradnici ne jamče za bilo kakve štete nastale zbog toga što se propustilo da se ovakve tvrdnje koje se odnose na budućnost aktualiziju ili što se propustilo da se usklade sa budućim događajima ili razvojem stvari.

U okviru Internet ponude, sve navedene marke, robne oznake i zaštitni znakovi, koje su eventualno zaštićene s treće strane, bez ograničenja podležu propisima koji štite vlasnika trenutno važećeg prava na intelektualnu svojinu. Samo pominjanje marki, robnih oznaka i zaštitnih znakova, ne znači da navedene marke, robne ozake i zaštitni znakovi nisu zaštićeni pravima treće strane. Autorska prava na grafičke i audio datoteke kao i na videosekvence i tekstove pripremljene od strane Technomer d.o.o, zadržava isključivo Technomer d.o.o. Bez izričite dozvole Technomer d.o.o, nije dozvoljeno njihovo reprodukovanje ili korišćenje u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama.

Technomer d.o.o zadržava pravo da, bez prethodne najave, izmeni, obriše ili dopuni date informacije ili da iste privremeno ili trajno povuče.

Informacije sadržane u ovom vebsajtu ne predstavljaju ponudu za kupovinu niti ponudu za kakvu drugu trgovinu s deonicama društva Technomer d.o.o.

Technomer d.o.o, njegovi organi i saradnici ne preuzimaju odgovornost za direktne ili indirektne štete, uključujući i gubitak profita, koje su rezultat, ili su na neki drugi način povezane sa informacijama koje su pripremljene na ovom vebsajtu, osim ako s tim u vezi nije prisutan predumišljaj ili grubi nehat.

Ova izjava o pravima korišćenja, integralni je deo Internet ponude društva Technomer d.o.o.